Akustické obklady

Zabýváme se prodejem akustických obkladů nacházejících uplatnění v prostorách, kde je náročnější požadavek na úpravu akustiky - doby dozvuku. Mezi tyto prostory patří např. zvuková studia, zkušebny, poslechové místnosti, přednášecí sály, učebny, divadla, kina apod.

Přednosti našich výrobků:
Akustický obklad - kombinovany-panel
  • modulový rozebíratelný systém obkladů, který lze snadno montovat na stěnu, strop; operativně přemisťovat
  • většinou se nejedná o jednoduchý akustický prvek, ale o soustavu akustických prvků, což zvyšuje účinnost celého obkladu
  • příjemný design, množství přírodních a barevných odstínů
  • výroba na míru dle dispozic konkrétního prostoru a přání zákazníka
  • služby spojené s montáží akustických obkladů
  • přijatelná cena
  • možnost dlouhodobého pronájmu

1) Kmitající panely GLA-Kp 1

Akustický obklad - kmitající panel Akustická soustava absorbující zvuk na nízkých kmitočtech.

Základ absorpční soustavy tvoří tuhý rám vyplněný minerální vlnou. Vrchní kmitající membrána je upevněna na měkkém pružném materiálu, který zajišťuje optimální průběh kmitání.

Povrchové úpravy: fólie imitující dřevo, přírodní překližka, popř. textilní látka

2) Rezonátory – hranoly s laděnou podélnou štěrbinou GLA-R 1

Akustický obklad - rezonátor Akustický prvek k selektivní absorpci nízkých kmitočtů.

Pravoúhlý hranol z tuhého dřeva je zčásti vyplněn minerální vlnou. V čelní stěně je laděná podélná štěrbina překrytá mřížkou.

Povrchová úprava: fólie imitující dřevo

3) Rezonátor + kmitající panel GLA-R 2

Akustický obklad - rezonátor a kmitající panel - děrované panely s doplňujícím kmitajícím panelem
Akustická soustava slouží k absorpci v širokém kmitočtovém rozsahu.

Základ absorpční soustavy tvoří tuhý rám vyplněný minerální vlnou. Vrchní děrovaný panel tvoří systém Helmholtzových rezonátorů účinných v pohlcování středních a vyšších kmitočtů. Vnitřní kmitající panel vykazuje útlum na nižších frekvencích. Soustava tak nachází uplatnění tam, kde je požadavek na vyrovnanější útlum celkového kmitočtového spektra.

Povrchová úprava: textilní látka

4) Porézní panel – minerální vlna GLA-P 1

Akustický prvek absorbující zvuk na středních a vyšších kmitočtech.

Základ obkladu tvoří tuhý rám vyplněný minerální vlnou. Povrchová úprava čelní stěny - textilní látka.

Povrchová úprava: textilní látka

5) Porézní panel – minerální vlna + tuhá látka GLA – P 2

Akustický prvek absorbující zvuk na středních a vyšších kmitočtech. Oproti GLA-P 1 je kmitočtové pásmo posunuto níže.

Základ obkladu tvoří tuhý rám vyplněný minerální vlnou, překrytou kobercovou látkou.

Povrchové úpravy: kobercová látka, popř. textilní látka

6) Difuzor GLA-D 1

Akustický prvek rozptylující zvuk.

Obklad je sestaven z malých krychlí a kvádrů, které znamenají pro dopad zvukových vln složitý nerovný povrch, na kterém dochází v každém místě k jinému zpoždění odrazu, a tím zabraňuje vzniku stojatého vlnění – zesilování kmitočtů.

Povrchová úprava: barevný nástřik

7) Multifunkční panel stropní GLA-R 3

Důmyslná soustava kombinující několik akustických prvků v jednom obkladu. Soustavu tvoří desky uložené jednak pevně na rámu a jednak na měkkém porézním materiálu na kterém kmitají. Rozložení obkladu tvoří rezonátor s laděnými štěrbinami. Desky fungují též jako difuzor, protože jsou vůči sobě uloženy v různých vzdálenostech.

Soustava je účinná v širokém kmitočtovém spektru.

Přednost tohoto obkladu tkví mimo jiné v jeho velmi nízké hmotnosti. Proto ho lze snadno umisťovat i na stropy, buď lepením, nebo zavěšováním na lanka upevněná v okolních svislých stěnách.

Povrchová úprava: barevný nástřik

8) Francouzský obklad - rezonátor GLA-R 4

Akustický obklad - francouzský panel Absorpční soustavu tvoří šikmé lamely upevněné na tuhém rámu vyplněném minerální vlnou. Pružné lamely s pravidelnými štěrbinami vytvářejí soustavu rezonátorů pohlcující i nižší spektrum kmitočtů. Akustický panel vyniká také velmi dekorativním designem.

Povrchová úprava: barevný nástřik, mořené dřevo v různých odstínech

9) Multi Rezonátor GLA-R 5

Výhodný poměr výkon – cena, zajišťuje absorpční prvek založený na soustavě laděných štěrbin. Vnitřní část rámu je vyplněna minerální vlnou. Štěrbiny jsou zakryty dekorativní mřížkou. Obklad je širokopásmový se zaměřením na středně nižší kmitočty.

Povrchová úprava: barevný nástřik, mořené dřevo v různých odstínech

10) Akustický nábytek GLA-S 1

Akustický obklad - akustický nábytek Praktický modul spojující dvě funkce – úložný prostor, akustický prvek. Jedná se o skříň s dvířky, které vykazují spolu s dalším vybavením skříně parametry účinného akustického obkladu.

Povrchová úprava: barevný nástřik, mořené dřevo v různých odstínech

11) Polyson

Akustický obklad - polyson                                                                                                            

 


2006 © NoTrouble